Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

July 21, 2016
150-x-60

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme.

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

• CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
• ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
• UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
• BANCA INTESA A.D. BEOGRAD.
• INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
• UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 542.000.000,00 dinara.

Više informacija na linku