Opera serija

OPERA PLUS serija FM predajnika. Predajnici jednostavne konstrukcije i modernih rešenja, pouzdani i visoko kvalitetni. Najvažnija karakteristika predajnika iz ove serije je kvalitetan modulator i visok odnos signal-šum (s/n). Izlaznom snagom predajnika serije Opera plus upravlja mikrokontroler prilagođavajući maksimalnu izlaznu snagu predajnika temperaturnim uslovima i stanju emisionog sistema (prilagođenje sistema). Svi parametri predajnika (frekvencija, izlazna snaga, modulacioni signal L/R,MPX,AES/EBU, nivo modulacionog signala, pre-emphasis..) mogu se postaviti preko tastature na uređaju. Uređaj beleži alarmna stanja i to vreme početka i završetka alarma. Upotrebom tranzistora LDMOS tehnologije šeste generacije proizvođač je projektovao predajnike praktično neuništive a pri tome pouzdane i vrlo efikasne , najniža potrošnja električne energije na tržištu ove opreme. Predajnici Opera plus serije poseduju MPX ulaz (opciono 2), L/R, AES/EBU ulaz i funkciju automatskog prebacivanja audio ulaza a prema dodeljenom prioritetu za svaki aktivan ulaz u predajnik. Opcije • RDS encoder • GSM modem daljinska kontrola i menadžment predajnika preko GSM mreže • TCP/IP daljinska kontrola i menadžment predajnika WebServer/SNMP interface Sve ovo čini predajnike serije Opera plus idealnim izborom za emisione lokacije bez posade.

Showing results